YOMEDIA
IN_IMAGE

Viết phương trình ion thu gọn của phản ứng giữa Cu với dung dịch HNO3?

Htan 0,15 mol Cu vào hỗn hợp dung dịch gồm 0,1 mol HNO3 và 0,2 mol H2SO4, sau khi pứ xảy ra hoàn toàn thu được khí NO và ddX Tính khối lương muối thu được sau khi cô cạn X,

Dùng phương pháp sử dụng phương trình ion thu gọn.

(Đến năm sau cũng còn cần, ai biết thì giúp mình nha)

Đ/án: 24 gam.

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Gợi ý nhé:

  PTHH: 3Cu + 8H+ + 2NO3- → 3Cu2+ + 2NO↑ + 4H2O

  nNO3-= nHNO3

  nH+= 2nH2SO4+nHNO3

  Dựa vào số mol và pthh xét xem sau pứ chất nào hết, chất nào dư. Sản phẩm tạo thành được tính theo chất dư.

  Muối tạo thành sẽ có 2 TH:

  + TH1: Nếu NO3- pứ hết thì muối tạo thành là CuSO4.

  Khi đó nCuSO4=nCu (pứ)

  + TH2: Nếu NO3- dư thì muối tạo thành gồm Cu(NO3)2 và CuSO4.

  Khi đó nCu(NO3)2 = (nHNO3(bđ)-nNO)/2

  nCuSO4 = nCu (pứ) - nCu(NO3)2

    bởi Khánh Nam 19/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON