Tính CM muối biết hòa tan 40g hỗn hợp CuO và Fe2O3 cần dùng 700ml HCl 2M?

bởi Hoa Lan 22/04/2019

Hòa tan hoàn toàn 40g hỗn hợp CuO và Fe2O3 cần dùng vừa đủ 700ml dung dịch HCl 2M

a, tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu

b, tính nồng độ mol mỗi muối thu được

Câu trả lời (1)

 • Fe2O3 + 6HCl -> 2FeCl3 + 3H2O (1)

  CuO + 2HCl -> CuCl2 + H2o (2)

  nHCl=1,4(mol)

  Đặt nFe2O3=a

  nCuO=b

  Ta có:

  \(\left\{{}\begin{matrix}160a+80b=40\\6a+2b=1,4\end{matrix}\right.\)

  =>a=0,2;b=0,1

  mFe2O3=160.0,2=32(g)

  mCuO=40-32=8(g)

  Từ 1:

  nFeCl3=2nFe2O3=0,4(mol)

  Từ 2:

  nCuCl2=nCuO=0,1(mol)

  CM dd FeCl3=\(\dfrac{0,4}{0,7}=\dfrac{4}{7}M\)

  CM dd CuCl2=\(\dfrac{0,1}{0,7}=\dfrac{1}{7}M\)

  bởi Phạm Minh Huệ 22/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan