YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1 trang 60 SGK Hóa học 9

Giải bài 1 tr 60 sách GK Hóa lớp 9

Sắt có những tính chất hóa học nào? Viết các phương trình hóa học minh họa.

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

Câu a:

- Tác dụng với phi kim:

+ Tác dụng với oxi : 3Fe + 2O2 → Fe3O4

+ Tác dụng với clo : 2Fe + 3Cl2  2FeCl3

- Lưu ý: Fe tác dụng với Axit clohidric (HCl) chỉ cho Fe (II) clorua (không cho Fe(III) clorua).

Câu b:

- Tác dụng với dung dịch axit: Sắt tác dụng với dung dịch HCl, H2SO4 loãng cho muối sắt (II) và giải phóng H2.

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

- Lưu ý:

- Fe tác dụng với dung dịch HCl chỉ cho Fe (II) clorua (không cho Fe(III) clorua).

- Fe không tác dụng với HNO3 đặc, nguội và H2SO4 đặc, nguội.

Câu c:

- Tác dụng với dung dịch muối:

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

- Lưu ý: Sắt tác dụng với dung dịch muối sắt (III) tạo dung dịch muối sắt (II)

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 1 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 60 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON