YOMEDIA
NONE

Bài tập 1 trang 139 SGK Hóa học 9

Giải bài 1 tr 139 sách GK Hóa lớp 9

Rượu etylic phản ứng được với natri vì:

A. Trong phân tử có nguyên tử oxi.

B. Trong phân tử có nguyên tử hidro và nguyên tử oxi.

C. Trong phân tử có nguyên tử cacbon, hidro và oxi.

D. Trong phân tử có nhóm – OH.

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 1

Có rất nhiều chất có oxi, có Hidro và oxi, có Cacbon, hidro và oxi nhưng không phản ứng với Na. Đặc trưng của ancol là nhóm -OH

Đáp án: D

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 1 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 139 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON