YOMEDIA
NONE

Bài tập 2 trang 139 SGK Hóa học 9

Giải bài 2 tr 139 sách GK Hóa lớp 9

Trong số các chất sau: CH3-CH3, CH3-CH2OH, C6H6, CH3-O-CH3 chất nào tác dụng được với Na? Viết phương trình hóa học?

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 2

Các chất CH3 – CH3, C6H6, CH3 – O – CH3 không phản ứng với Na vì không có nhóm – OH.

CH3 – CH2OH phản ứng được với Na vì có nhóm – OH.

2CH3 – CH2OH + 2Na → 2CH3 – CH– ONa + H2.

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 2 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 139 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON