Tìm số electron của nguyên tử biết số hạt không mang điện = 0,5833 số hạt mang điện

bởi Lê Bảo An 23/09/2018

Trong một nguyên tử, tổng số hạt là 95. Số hạt không mang điện = 0,5833 số hạt mang điện. Tìm số hạt mỗi loại?

Câu trả lời (1)

 • Ta có: Tổng số hạt trong nguyên tử là 95

  p+e+n=95 mà p=e

  nên 2p+n=95 (1)

             Số hạt không mang điện= 0,5833 số hạt mang điện. Tức là:

  n=5833/10000 2p=95 (2)

  Thế (1) vào (2) ta có:

  2p + 5833/10000 2p= 95

  20000p /10000 + 1,1666p/10000 = 3,1666p/10000=95

  3,1666p= 95.10000

  3,1666p= 950000

             p= 950000: 3,1666

               =30

  mà p=30 =>e=30

  và n = 95-( 30+30 )+ 35

  bởi nguyễn ngọc lan 23/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan