Tìm kí hiệu hóa học của nguyên tố x biết rằng nếu tính bằng gam của 1 nguyên tử X nặng 6,642*10^-3 gam

bởi Bo Bo 22/09/2018

tìm kí hiệu hóa học của nguyên tố x biết rằng nếu tính bằng gam của 1 nguyên tử X nặng 6,642*10^-3 gam

#lề nhờ các bạn giải giúp mình nhá mình đang cần gấp :v

Câu trả lời (1)

  • Do  1 nguyên tử X nặng 6,642 * 10-23 (g)

    => NTKx = ( 6,642 * 10-23 ) : ( 1,66 * 10-24

    => NTKx =   40 (đvC)

    => X là nguyên tố Canxi ( Ca )

    bởi Phạm thị Thuận 22/09/2018
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan