YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 146 SGK Hóa học 10

Giải bài 3 tr 146 sách GK Hóa lớp 10

Khi khí H2S và axit H2SO4 tham gia các phản ứng oxi  hóa – khử, người ta có nhận xét:

- Hidro sunfua chỉ thể hiện tính khử.

- Axit sunfuric chỉ thể hiện tính oxi hóa.

a) Hãy giải thích điều nhận xét trên.

b) Đối với mỗi chất, dẫn ra một phản ứng hóa học để minh họa.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

Câu a:

Khí H2S và axit sunfuric đặc tham gia các phản ứng oxi hóa - khử thì khí H2S chỉ thể hiện tính khử và H2SO4 đặc chỉ thể hiện tính oxi hóa. Vì trong H2S số oxi hóa của S chỉ có thể tăng, trong H2SO4 số oxi hóa S chỉ có thể giảm.

Câu b:

Phương trình phản ứng hóa học:

2H2S + O2 → 2H2O + 2S.

2H2SO+ Cu → CuSO4 + SO+ 2H2O

2H2SO4 + KBr → Br2 + SO2 + 2H2O + K2SO4   

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 3 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 146 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF