ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 34.10 trang 78 SBT Hóa học 10

Bài tập 34.10 trang 78 SBT Hóa học 10

Nung m gam bột Fe trong O2 thu được 11,36 gam hỗn hợp X gồm: Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 . Cho toàn bộ X phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng dư, thu được 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Tìm m?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 34.10

 
 

Từ quá trình phản ứng ta thấy số oxi hoá của các chất phản ứng ở trạng thái đầu là Fe0, O20, HN+5O3 và số oxi hoá ở trạng thái cuối cùng là Fe+3, O2−, N+2.

Gọi nFe = x mol; nO2 = y (mol)

⇒ mFe + mO2 = 56x + 32y = 11,36 (g)

nNO = 1,344 : 22,4 = 0,06 (mol)

Qua trình oxi hóa:

Fe → Fe+3 + 3e

x                  3x

Quá trình khử:

O2 + 4e → 2O2‑

y     4y

N+5 + 3e → N+2

       0,18     0,06

Bảo toàn e → 3x – 4y = 0,18

Giải hệ pt → x = 0,16 ; y = 0,075 (mol)

→ mFe= 0,16 . 56 = 8,96 (g)

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 34.10 trang 78 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 894_1634779022.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/tieuhoc247
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)