ADMICRO
VIDEO

Bài tập 7 trang 191 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 7 trang 191 SGK Hóa học 10 nâng cao

Những hiđro halogenua nào có thể điều chế được khi cho axit sunfuric đặc tác dụng lần lượt với muối?

a) Natri florua;

b) Natri clorua;

c) Natri bromua;

d) Natri iotua.

Giải thích và viết phương trình hóa học.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

Những hiđro halogenua sau có thể điều chế được khi cho H2SO4 đặc tác dụng với muối

Câu a:

Natri florua: H2SO4  + 2NaF → 2HF + Na2SO4

Câu b:

Natri clorua:

 H2SO4 + NaCl → NaHSO4 + HCl

H2SO4 + 2NaCl →  Na2SO+ 2HCl

Những phản ứng của H2SO4 đặc tác dụng với các muối NaBr, NaI không thể điều chế được HBr, HI vì:

2NaBr + H2SO4 đặc → Na2SO4 + 2HBr

2HBr + H2SOđặc → Br2 + SO2↑ + 2H2O

2NaI + H2SO4 đặc → Na2SO4 + 2HI

8HI + H2SO4 đặc → 4I+ H2S + 4H2O.

 Chú ý: Tính khử và tính axit tăng dẫn từ HF đến HI

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 191 SGK Hóa học 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON