YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 34.2 trang 77 SBT Hóa học 10

Bài tập 34.2 trang 77 SBT Hóa học 10

Cho biết PTHH: 2Mg + SO2 → 2MgO + S

Câu nào sau đây diễn tả đúng tính chất của các chất phản ứng ?

A. Mg là chất oxi hoá, SO2 là chất khử.

B. Mg là chất bị khử, SO2 là chất bị oxi hoá.

C. Mg là chất khử, SOlà chất oxi hoá.

D. Mg là chất bị oxi hoá, SO2 là chất khử.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 34.2

Đáp án C

Nguyên tử Mg: Mgo → Mg+2 + 2e ⇒ Mg là chất khử

Nguyên tử S: S+4 + 4e → So ⇒ SO2 là chất oxi hóa

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 34.2 trang 77 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF