YOMEDIA

Giải bài tập SGK Bài 34 Hóa học 10 Cơ bản & Nâng cao

Hướng dẫn giải bài tập SGK Cơ bản và sách Nâng cao chương trình Hoá học lớp 10 Bài 34: Luyện tập Oxi và lưu huỳnh giúp các em học sinh biết Oxi và lưu huỳnh là những nguyên tố phi kim có tính oxi hóa mạnh trong đó oxi là chất oxi hóa mạnh hơn lưu huỳnh. Hai dạng thù hình của nguyên tố oxi là oxi O2 và ozon O3. Mối quan hệ giữa cấu tạo nguyên tử, độ âm điện, số oxi hóa của nguyên tố với những tính chất hóa học của oxi, lưu huỳnh. Tính chất hóa học cơ bản của hợp chất lưu huỳnh phụ thuộc vào trạng thái oxi hóa của nguyên tố lưu huỳnh trong hợp chất. Giải thích được các hiện tượng thực tế liên quan đến tính chất của lưu huỳnh và các hợp chất của nó.

ADSENSE

 

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF