ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 34.1 trang 76 SBT Hóa học 10

Bài tập 34.1 trang 76 SBT Hóa học 10

Cho biết PTHH: NO+ SO2 → NO + SO3

Câu nào sau đây diễn tả đúng tính chất của các chất phản ứng ?

A. NO2 là chất khử, SO2 là chất oxi hoá.

B. NO2 là chất oxi hoá, SO2 là chất khử.

C. NO2 là chất oxi hoá, SO2 là chất bị khử.

D. NO2 là chất khử, SO2 là chất bị oxi hoá.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 34.1

 
 

Đáp án B  

Giải thích:

Nguyên tử N: N+4 +2e → N+2   ⇒ NO2 chất oxi hóa

Nguyên tử S: S+4 → S+6  + 2e  ⇒ SO2 chất khử        

 

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 34.1 trang 76 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 14_1631286051.png
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)