ADMICRO
VIDEO

Bài tập 4 trang 190 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 4 trang 190 SGK Hóa học 10 nâng cao

Những dụng cụ bằng bạc hoặc đồng sẽ chuyển thành màu đen trong không khí hay trong nước có chứa hiđro sunfua, là do chúng bị phủ bằng một lớp muối sunfua kim loại có màu đen theo các phản ứng sau:

Ag + H2S + O2 → Ag2S + H2O

Cu + H2S + O2 → CuS + H2O

a) Hãy xác định số oxi hóa của những nguyên tố tham gia phản ứng oxi hóa-khử.

b) Lập phương trình hóa học của những phản ứng trên.

c) Cho biết vai trò của những chất tham gia phản ứng oxi hóa - khử.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Câu a:

Số oxi hóa của nguyên tố tham gia phản ứng oxi hóa – khử:

Số oxi hóa của Ag tăng từ 0 đến +1

Số oxi hóa của oxi giảm từ 0 xuống -2.

Số oxi hóa của Cu tăng từ 0 đến +2.

Số oxi hóa của oxi giảm từ 0 xuống -2.

Câu b:

Cân bằng phản ứng oxi hóa - khử.

4Ag + 2H2S + O→ 2Ag2S + 2H2O

2Cu + 2H2S + O2 → 2CuS + 2H2O

Câu c:

Trong các phản ứng trên: chất khử là Ag, Cu còn chất oxi hóa là oxi.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 190 SGK Hóa học 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON