YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 8 trang 147 SGK Hóa học 10

Giải bài 8 tr 147 sách GK Hóa lớp 10

Nung nóng 3,72 gam hỗn hợp bột các kim loại Zn và Fe trong bột S dư. Chất rắn thu được sau phản ứng được hòa tan hoàn toàn bằng dung dịch H2SO4 loãng, nhận thấy có 1,344 lít khí (đktc) thoát ra.

a) Viết các phương trình hóa học của phản ứng xảy ra.

b) Xác định khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8

Nhận định & Phương pháp

Nếu coi số mol của Zn và Fe là hai ẩn, ta có hai dữ kiện  3,72 gam hỗn hợp và 1,344 lít khí (đktc) thoát ra ta có được 2 phương trình 2 ẩn. Giải hệ phương trình sẽ xác định khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.

Hướng dẫn:

Theo đề bài cho, bột S dư nên Fe và Zn tác dụng hết với S.

Câu a:

Phương trình hóa học của phản ứng:

Zn + S → ZnS

Fe + S → FeS

ZnS + H2SO4 → ZnSO4 + H2S

FeS + H2SO4 → H2S + FeSO4

Câu b:

nZn = x mol.

nFe = y mol.

nH2S = 1,344 / 22,4 = 0,06 mol.

mhh = 65x + 56y = 3,27g.   (1)

nH2S = x + y = 0,06 mol.      (2)

Giải hệ phương trình (1) và (2) trên ta được:

x = 0,04 mol, y = 0,02 mol.

mZn = 65 × 0,04 = 2,6g

mFe = 56 × 0,02 = 1,12g

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 8 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 147 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON