AMBIENT

Bài tập 7 trang 147 SGK Hóa học 10

Giải bài 7 tr 147 sách GK Hóa lớp 10

Có thể tồn tại đồng thời những chất sau trong một bình chứa được không?

a) Khí hiđro sunfua H2S và khí lưu huỳnh đioxit SO2

b) Khí oxi O2 và khí clo Cl2

c) Khí hiđro iotua HI và khí clo Cl2

Giải thích và viết phương trình phản ứng.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 7

Câu a:

Khí hiđro sunfua H2S và khí SO2 không cùng tồn tại trong một bình chứa vì H2S chất khử mạnh, SO2 là chất oxi hóa.

2H2S + SO2 → 3S + 2H2O

Câu b: Khí oxi và khí clo có thể tồn tại trong một bình vì O2 không tác dụng trực tiếp với Cl2.

Câu c:

Khí HI và Cl2 không tồn tại trong một bình vì Cl2 là chất oxi hóa mạnh và HI là chất khử mạnh.

Cl2 + 2HI → 2HCl + I2

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 7 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 7 trang 147 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Hạ Lan

  bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt các chất sau : Na2S04 , K2CO3 , NaCl , K2S , KNO3

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Aser Aser

  M.n giúp mk vs ạ

  Bài 1

  Cho 5.4g kim loại M vào dd HCl dư thu được 6.72 lít khí (đktc) . Xác định kim loại M

  Bài 2

  Cho M gam sắt tác dụng 50 ml dd HCl thu được 3.36 lít khí (đktc)

  a) tính M gam sắt

  b) Cm của HCl

  Bài 3

  Hòa tan 9.2g hỗn hợp kim loại Cu,Fe trong dung dịch H2SO4 loãng dư thu được 1.12 lít khí (đktc)

  a) viết các pt phản ứng xảy ra

  b) tính Khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

AMBIENT
?>