YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 2 trang 146 SGK Hóa học 10

Giải bài 2 tr 146 sách GK Hóa lớp 10

Cho các phương trình hóa học:

a) SO2 + 2H2O + Br2 → 2HBr + H2SO4

b) SO2 + H2O → H2SO3

c) 5SO2 + 2KMnO4 + 2H2O → K2SO4 + 2MnSO4 + 2H2SO4

d) SO2 + 2H2S → 3S + 2H2O

e) 2SO2 + O2 → 2SO3

Chọn câu trả lời đúng:

- SO2 là chất oxi hóa trong các phản ứng hóa học sau:

A. a, d, e.

B. b, c.

C. d.

- SO2 là chất khử trong các phản ứng hóa học sau:

A. b, d, c, e.

B. a, c, e.

C. a, d, e.

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 2

Câu trả lời đúng: C và B

C: SO2 là chất oxi hóa trong phản ứng d. (S trong hợp chất có số oxi hóa giảm từ +4 xuống 0)

B: SO2 là chất khử trong phản ứng hóa học: a, c, e. (S trong hợp chất có số oxi hóa tăng từ +4 lên +6)

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 2 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 146 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON