YOMEDIA

Bài tập 2 trang 146 SGK Hóa học 10

Giải bài 2 tr 146 sách GK Hóa lớp 10

Cho các phương trình hóa học:

a) SO2 + 2H2O + Br2 → 2HBr + H2SO4

b) SO2 + H2O → H2SO3

c) 5SO2 + 2KMnO4 + 2H2O → K2SO4 + 2MnSO4 + 2H2SO4

d) SO2 + 2H2S → 3S + 2H2O

e) 2SO2 + O2 → 2SO3

Chọn câu trả lời đúng:

- SO2 là chất oxi hóa trong các phản ứng hóa học sau:

A. a, d, e.

B. b, c.

C. d.

- SO2 là chất khử trong các phản ứng hóa học sau:

A. b, d, c, e.

B. a, c, e.

C. a, d, e.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

Câu trả lời đúng: C và B

C: SO2 là chất oxi hóa trong phản ứng d. (S trong hợp chất có số oxi hóa giảm từ +4 xuống 0)

B: SO2 là chất khử trong phản ứng hóa học: a, c, e. (S trong hợp chất có số oxi hóa tăng từ +4 lên +6)

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 2 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 146 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
 • Bảo Ngân

  Đốt cháy hoàn toàn 8,0 gam lưu huỳnh bằng khí oxi dư, thu được hỗn hợp khí A có tỉ khối so với H2 là 26. Cho toàn bộ hỗn hợp A vào bình kín có V2O5 rồi nung nóng đến 450ºC. Sau một thời gian phản ứng, làm nguội bình rồi cho toàn bộ các chất thu được đi qua dung dịch BaCl2 dư. Sau khi kết thúc phản ứng, thu được 46,6 gam kết tủa. Tính hiệu suất của phản ứng oxi hóa SO2 thành SO3

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Diễm Quỳnh

  hãy nhận biết các dd sau chỉ dùng 1 thuốc thử: N3, SO4, NaNO3, Na2S, BaCl2 

  mọi người giúp với ạ

  Theo dõi (0) 0 Trả lời

 

YOMEDIA