YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 34.3 trang 77 SBT Hóa học 10

Bài tập 34.3 trang 77 SBT Hóa học 10

Dung dịch axit sunfuric loãng có thể tác dụng với cả hai chất là

A. đồng và đồng(II) hiđroxit.

B. sắt và sắt(III) hiđroxit.

C. cacbon và cacbon đioxit.

D. Lưu huỳnh và hiđro sunfua

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 34.3

Đáp án B

Axit H2SOloãng không oxi hóa được Cu, C, và S:

Fe + H2SO→ FeSO4 + H2

2Fe(OH)3 + 3H2SO→ Fe2(SO4)3 + 6H2O

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 34.3 trang 77 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF