YOMEDIA
NONE

Bài tập 6 trang 147 SGK Hóa học 10

Giải bài 6 tr 147 sách GK Hóa lớp 10

Có 3 bình, mỗi bình đựng một dung dịch sau: HCl, H2SO3, H2SO4. Có thể nhận biết dung dịch đựng trong mỗi bình bằng phương pháp hóa học với một thuốc thử nào sau đây:

a) Quỳ tím.

b) Natri hiđroxit.

c) Bari hiđroxit.

d) Natri oxit

e) Cacbon đioxit.

Trình bày cách nhận biết sau khi chọn thuốc thử.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

Sử dụng thuốc thử Bari hiđroxit.

  • Lấy mỗi dung dịch axit một ít cho vào ống nghiệm.
  • Cho từng giọt dung dịch BaCl2 và các ống nghiệm chứa các axit đó. Có kết tủa trắng là ống đựng H2SO3 và H2SO4, đó là kết tủa BaSO3 và BaSO4.
  • Lấy dung dịch HCl còn lại cho vào các kết tủa. Kết tủa tan được và có khí bay ra BaSO3, suy ngược lên ta thấy dung dịch trong ống nghiệm ban đầu là BaSO3, không tan là BaSO4.
  • Suy ngược lên ta thấy dung dịch trong ống nghiệm ban đầu là H2SO4.
 

HCl

H2SO3

H2SO4

Ba(OH)2

-

BaSO3 \(\downarrow\) trắng

BaSO4\(\downarrow\) trắng

HCl

X

SO2­ \(\uparrow\)

-
  • Phương trình hóa học:

Ba(OH)2 + H2SO3 → BaSO3 + 2H2O

Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4 + 2H2O

BaSO3 + 2HCl → BaCl2 + SO2 + H2O

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 6 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 147 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON