YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 34.4 trang 77 SBT Hóa học 10

Bài tập 34.4 trang 77 SBT Hóa học 10

Một hỗn hợp gồm 13 gam kẽm và 5,6 gam sắt tác dụng với dung dịch axit sunfuric loãng, dư. Thể tích khí hiđro (đktc) được giải phóng sau phản ứng là

A. 4,48 lít.    

B. 2,24 lít

C. 6,72 lít.    

D. 67,2 lít.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 34.4

Đáp án C

Do H2SOdư nên Zn và Fe bị oxi hóa hoàn toàn:

nZn = 13 : 65 = 0,2 (mol) ; nFe = 5,6 : 56 = 0,1 (mol)

Zn0 → Zn+2 + 2e

0,2               0,4

Fe→ Fe+2 + 2e

0,1              0,2

⇒ ne cho = ne nhận = 0,6 mol

2H+  + 2e → H2

           0,6    0,3

⇒ VH2 = 0,3.22,4 = 6,72 (lít)

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 34.4 trang 77 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF