YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 4 trang 146 SGK Hóa học 10

Giải bài 4 tr 146 sách GK Hóa lớp 10

Có những chất sau: Sắt, lưu huỳnh, axit sunfuric loãng.

a) Hãy trình bày hai phương pháp điều chế hidro sunfua từ những chất đã cho.

b) Viết các phương trình phản ứng xảy ra và cho biết vai trò của lưu huỳnh trong các phản ứng.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 4

a) Hai phương pháp điều chế H2S từ những chất trên

Fe + S → FeS (1)

FeS + H2SO4 → FeSO4 + H2S (2)

Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2 (3)

H2 + S → H2S (4)

b) Vai trò của S trong phản ứng (1), (4): S là chất oxi hóa. (S trong hợp chất có số oxi hóa giảm từ 0 xuống -2)

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 4 SGK

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 146 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF