YOMEDIA

Bài tập 4 trang 146 SGK Hóa học 10

Giải bài 4 tr 146 sách GK Hóa lớp 10

Có những chất sau: Sắt, lưu huỳnh, axit sunfuric loãng.

a) Hãy trình bày hai phương pháp điều chế hidro sunfua từ những chất đã cho.

b) Viết các phương trình phản ứng xảy ra và cho biết vai trò của lưu huỳnh trong các phản ứng.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 4

a) Hai phương pháp điều chế H2S từ những chất trên

Fe + S → FeS (1)

FeS + H2SO4 → FeSO4 + H2S (2)

Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2 (3)

H2 + S → H2S (4)

b) Vai trò của S trong phản ứng (1), (4): S là chất oxi hóa. (S trong hợp chất có số oxi hóa giảm từ 0 xuống -2)

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 4 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 146 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Sơn Ca

  Hợp chất A chứa các nguyên tố C, H, O, N trong đó hàm lượng các nguyên là %C =15,19%;. %O = 60,76%; %N = 17,72%. Biết phân tử khối của A nhỏ hơn 150

  a. Tìm công thức phân tử của A

  b. Nếu đem nung 19,75g chất A ở nhiệt độ cao đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn sau đó đưa về đktc thu được V (lít) hỗn hợp khí, còn nếu cho 11,85g chất A vào dung dịch Ca(OH)2 dư thì thu được m (g) chất kết tủa. Tìm giá trị của m và V

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Trần

  Xác định thành phần định lượng của một muối vô cơ M. Biết trong đó 23.38% Na, 1.19% H, 12.29% C, 48.14%O. Hãy xác định công thức hóa học của hợp chất M

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA