ADMICRO
VIDEO

Tính thể tích HCL cần dùng để hòa tan hết hỗn hợp ban đầu

Hòa tan hoàn toàn 21,42 gam hỗn hợp gồm M và oxit của nó ?với tỉ lệ khối lượng 3/4 và M có hóa trị không đổi ) vào V lít dung dịch HCl 10% d= 1,2g/ml thu được 11,424 lít khí thoát ra ở điều kiện tiêu chuẩn a)Xác định kim loại M b) Tính thể tích HCL cần dùng để hòa tan hết hỗn hợp ban đầu

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • \(m_M=\dfrac{3}{3+4}.21,42=9,18gam\)

  \(m_{M_xO_y}=21,42-9,18=12,24gam\)

  \(n_{H_2}=\dfrac{v}{22,4}=\dfrac{11,424}{22,4}=0,51mol\)

  2M+2nHCl\(\rightarrow\)2MCln+nH2

  \(n_M=\dfrac{2}{n}n_{H_2}=\dfrac{2}{n}.0,51=\dfrac{1,02}{n}mol\)

  M=\(\dfrac{9,18}{\dfrac{1,02}{n}}=\dfrac{9,18n}{1,02}=9n\)

  n=1\(\rightarrow\)M=9(loại)

  n=2\(\rightarrow\)M=18(loại)

  n=3\(\rightarrow\)M=27(Al)\(\rightarrow\)\(n_{Al}=\dfrac{1,02}{n}=\dfrac{1,02}{3}=0,34mol\)

  \(n_{Al_2O_3}=\dfrac{m}{M}=\dfrac{12,24}{102}=0,12mol\)

  2Al+6HCl\(\rightarrow\)2AlCl3+3H2

  0,34\(\rightarrow\)1,02

  Al2O3+6HCl​\(\rightarrow\)2AlCl3+3H2O

  0,12​​\(\rightarrow\)0,72

  \(n_{HCl}=1,02+0,72=1,74mol\)

  \(m_{dd_{HCl}}=\dfrac{1,74.36,5.100}{10}=635,1gam\)

  \(V_{HCl}=\dfrac{635,1}{1,2}=529,25ml\)

    bởi phạm ngọc uyên uyên 14/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

MGID
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON