ADMICRO
VIDEO

Tính thể tích H2 thoát ra ở đktc và nồng độ mol dd Hcl

Câu 1: Cho 6,5 gam Zn hòa tan hoàn toàn trong 500ml dd Hcl. Tính thể tích H2 thoát ra ở đktc và nồng độ mol dd Hcl

Câu 2:6,72 khí Co2 (đktc) tác dụng vừa hết với 600ml dd Ba(OH)2, sản phẩm tạo thành là BaCo3 và nước.Tính khối lượng kết tủa tạo thành và nồng độ dd Ba(OH)2

Câu 3: Cho 100ml dd Na2Co3 1M tác dụng vừa đủ với 200 gam dd Ba(OH)2

a. Viết PTHH. Tính khối lượng chất kết tủa thu được

b. Tính nồng độ % của dd Ba(OH)2 dùng cho phản ứng trên

C. Lọc lấy kết tủa cho vào a gam dd HCl 30%. Tính a sau khi phản ứng hoàn toàn

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Bài 1:

  Đổi 500ml= 5l

  nZn = 0,1 mol
  Zn + 2HCl ---> ZnCl2 + H2
  0,1 -----------------> 0,1 (mol)
  => VH2 =0,1*22,4 = 2,24l
  Theo pt: nHCl = 2nZn = 0,2 mol
  => CM = n/V = 0,2/ 0,5 = 0,4M

  Bài 2:

  nCO2=0,3mol
  Gọi V là thể tích dd Ba(OH)2
  nBa(OH)2=0,6V mol
  *TH1: Ba(OH)2 dư
  CO2+ Ba(OH)2-->BaCO3+H2O
  nBaCO3=nCO2=0,3 mol
  =>mBaCO3=59,1(g)
  *TH2: CO2 dư
  CO2+Ba(OH)2-->BaCO3+H2O
  1 1 1
  0,6V 0,6V 0,6V
  CO2(dư)+BaCO3+H2O-->Ba(HCO3)2
  0,3-0,6V 0,3-0,6V
  nBaCO3=0,6V+0,3-0,6V=0,3(mol)
  mBaCO3=59,1g

    bởi Đình Tiến 14/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

MGID
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON