Trắc nghiệm Địa lý 7 Bài 57 Khu vực Tây và Trung Âu

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1:

  Khu vực Tây và Trung Âu gồm bao nhiêu quốc gia

  • A. 10
  • B. 13
  • C. 14
  • D. 15
 • Câu 2:

  Địa hình Tây và Trung Âu gồm 

  • A. 2 miền
  • B. 4 miền
  • C. 5 miền
  • D. 3 miền
 • Câu 3:

  Miền đồng bằng phân bố ở

  • A. Phía Tây
  • B. Ở trung tâm
  • C. Phía Bắc
  • D. Phía Nam
 • Câu 4:

  Khí hậu ở khu vực Tây và Trung Âu như thế nào? 

  • A. Chịu ảnh hưởng của biển
  • B. Mùa Đông lạnh, mùa hè nóng mưa nhiều
  • C. Càng đi về phía Đông ảnh hưởng của biển càng giảm dần
  • D. A, C đúng
 • Câu 5:

  Kinh tế ở khu vực Tây và Trung Âu như thế nào? 

  • A. Phát triển
  • B. Chậm phát triển
  • C. Không phát triển
  • D. Lạc hậu

Được đề xuất cho bạn