Địa lý 7 Bài 54: Dân cư, xã hội châu Âu

Lý thuyếtTrắc nghiệmBT SGK FAQ

Các cuộc thiên di và chiến tranh tôn giáo trong lịch sử đã làm cho các quốc gia Châu Âu ngày nay có sự đa dạng, phức tạp về dân tộc, tôn giáo, ngôn ngữ và văn hóa. Để thấy rõ hơn các vấn đề này các em cùng phân tích trong bài học này: Bài 54: Dân cư, xã hội châu Âu

Tóm tắt lý thuyết

1. Sự đa dạng về tôn giáo, ngôn ngữ và văn hoá

 • Chủng tộc: Ơ-rô-pê-ô-it
 • Tôn giáo: Cơ đốc giáo, phần nhỏ theo đạo Hồi.
 • Ngôn ngữ: Giec man, La tinh, Xla-vơ, Hi lạp.
 • Có sự đa dạng về ngôn ngữ, văn hóa.

2. Dân cư châu Âu đang già đi,mức độ đô thị hoá cao

Bảng số liệu tình hình dân số thế giới (2004)

(Bảng số liệu tình hình dân số thế giới (2004))

Bảng số liệu tỉ lệ gia tăng dân số ở 1 số nước ở châu Âu

(Bảng số liệu tỉ lệ gia tăng dân số ở 1 số nước ở châu Âu)

a. Dân cư

 • Dân số: 740,1 triệu người ( 2012)
 • Tỉ lệ gia tăng tự nhiên dân số tự nhiên thấp, chưa tới 0,1%

→ cơ cấu dân số già

 • Dân cư phân bố không đều.
  • Tập trung đông: phía Tây,Trung Âu, Nam Âu
  • Thưa thớt: phía Bắc và vùng núi cao.

Kết cấu dân số châu Âu và thế giới qua 1 số năm

(Kết cấu dân số châu Âu và thế giới qua 1 số năm)

Độ tuổi Sự thay đổi kết cấu dân số
Châu Âu Thế giới
Dưới độ tuổi lao động (0-14 tuổi) giảm dần Tăng liên tục

Độ tuổi lao động (15-59 tuổi)

1960-1980

1980-2000

1960-1980: Tăng chậm

1980-2000: giảm dần

Tăng liên tục
Trên độ tuổi lao động (trên 60 tuổi) Tăng liên tục Tăng không đáng kể
Hình dáng tháp tuổi (1960-2000) Đáy rộng sang đáy hẹp: Chuyển dần từ tháp trẻ sang tháp già Đáy rộng đỉnh hẹp: Tháp dân số trẻ

b. Đô thị hoá

Lược đồ phân bố dân cư và đô thị hóa ở Châu Âu

(Lược đồ phân bố dân cư và đô thị hóa ở Châu Âu)

Tỉ lệ dân thành thị ở các châu lục 2001

(Tỉ lệ dân thành thị ở các châu lục 2001)

 • Tỉ lệ dân thành thị cao : 75% dân số
 • Nguyên nhân:
  • Các thành phố nối tiếp nhau tạo thành dải đô thị
  • Quá trình đô thị hóa ở nông thôn đang phát triển

Lời kết

Học xong bài này các em cần nắm: 

Dân số châu Âu đang già đi, dẫn đến làn sóng nhập cư lao động gây sự phức tạp của vấn đề dân tộc, tôn giáo, tình hình chính trị xã hội.

 • Châu Âu là châu lục có mức độ đô thị hoá cao, ranh giới nông thôn – thành thị ngày càng thu hẹp.
 • Rèn kỹ năng phân tích lược đồ, biểu đồ để nắm được tình hình đặc điểm dân cư, xã hội châu Âu.

Hi vọng đây là tài liệu giúp các em học sinh trong quá trình học tập và ôn thi. Chúc các em học tốt.

Ngoài ra, các em hãy tham khảo cách Giải bài tập Địa lý 7 Bài 54 ở cuối bài học và tham gia làm Trắc nghiệm Địa lý 7 Bài 54 có 10 câu hỏi để cũng cố kiến thức đã học.

Các em có thể tham khảo bài học tiếp theo: Bài 55: Kinh tế châu Âu

-- Mod Địa Lý 7 HỌC247

Được đề xuất cho bạn