Trắc nghiệm Địa lý 7 Bài 52 Thiên nhiên châu Âu (tt)

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1:

  Rừng lá rộng phân bố ở môi trường: 

  • A. ôn đới Hải Dương
  • B. ôn đới lục địa
  • C. ôn đới Địa Trung Hải
  • D. núi cao
 • Câu 2:

  Môi trường ôn đới Địa Trung Hải phân bố ở: 

  • A. Ven biển Tây Âu 
  • B. Khu vực Đông Âu
  • C. Vùng núi An-pơ, Miền núi trẻ phía Nam
  • D. Các nước Nam Âu và ven Địa Trung Hả
 • Câu 3:

  Môi trường ôn đới Hải Dương phân bố ở các nước: 

  • A. Ý, Đức, Nga, Pháp
  • B. Liên Bang Nga, Pháp, 
  • C. Anh, Pháp, Ai–len
  • D. Đức, Ý
 • Câu 4:

  Trên dãy núi An-pơ có mấy đai thực vật

  • A. 2
  • B. 3
  • C. 4
  • D. 5
 • Câu 5:

  Đai thực vật Rừng lá kim ở độ cao: 

  • A. 1800 > 2200m
  • B. 1000 > 2000m
  • C. 1500 > 2500m
  • D. 1800 > 2500m

Được đề xuất cho bạn