Trắc nghiệm Địa lý 7 Bài 51 Thiên nhiên châu Âu

Lý thuyết

Trắc nghiệm

BT SGK FAQ

Câu hỏi trắc nghiệm (7 câu):

 • Câu 1:

  Đồng bằng rộng lớn chiếm bao nhiêu diện tích châu lục: 

  • A. 2/3 diện tích
  • B. 1/3 diện tích
  • C. 1/2 diện tích
  • D. 50% diện tích
 • Câu 2:

  Diện tích châu Âu là

  • A. 42 triệu km2
  • B. 10 triệu km2
  • C. 8 triệu km2
  • D. 38 triệu km2
 • Câu 3:

  Núi già ở châu Âu tập trung ở: 

  • A. Vùng trung tâm  Phía Bắc của châu Lục
  • B. Trải dài từ Tây sang Đông
  • C. Phía Nam châu lục
  • D. Phía Tây và Trung Âu
 • Câu 4:

  Châu Âu có mấy kiểu khí hậu: 

  • A. 2
  • B. 3
  • C. 4
  • D. 5
 • Câu 5:

  Rừng lá rộng chủ yếu ở đâu: 

  • A. Sâu trong lục địa
  • B. Ven biển Tây Âu
  • C. Đông nam
  • D. Ven Địa Trung Hải
 • Câu 6:

  Thảo nguyên chủ yếu ở đâu: 

  • A. Ven biển tây Âu
  • B. Sâu trong lục đị
  • C. Ven Địa Trung Hải
  • D. Đông nam
 • Câu 7:

  Ôn đới lục địa chủ yếu ở đâu: 

  • A. Phía Đông
  • B. Phía Tây
  • C. Phía Bắc
  • D. Phía Nam

Được đề xuất cho bạn