Địa lý 7 Bài 60: Liên minh Châu Âu

Lý thuyếtTrắc nghiệmBT SGK FAQ

Liên minh Châu Âu (EU) tiền thân là cộng đồng kinh tế Châu Âu, được thành lập theo hiệp ước Rôma ký năm 1957 và có hiệu lực năm 1958, là tổ chức kinh tế - chính trị lớn nhất Châu Âu. Đây là hình thức liên minh cao nhất trong các hình thức tổ chức kinh tế khu vực trên thế giới hiện nay. Liên minh châu Âu được ra đời và phát triển như thế nào. Mời các em cùng theo dõi: Bài 60: Liên minh Châu Âu

Tóm tắt lý thuyết

Qúa trình mở rộng Liên Minh Châu Âu

Qúa trình mở rộng Liên Minh Châu Âu

I. Quá trình mở rộng liên minh Châu Âu

 • Diện tích: 4.422.773 km2 (2006). 
 • Dân số: 492,9 triệu dân (2006).
 • Quan sát H 60.1 (SGK tr181), nêu quá trình mở rộng liên minh châu Âu qua các giai đoạn?
  • Năm 1957 gồm các quốc gia: Pháp, Bỉ, Hà lan, Italia, Đức, Luxembua
  • Năm 1973 có thêm các quốc gia: Anh, Ai len, Đan mạch. 
  • Năm 1981 có thêm Hy lạp.
  • Năm 1986 có thêm các quốc gia: Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha
  • Năm 1995 có thêm các quốc gia: Thuỵ điển, Phần lan, Áo
  • Năm 2004 có thêm các quốc gia: Ba lan, Extônia, Latvia, Litva, Sec, Xlovakia, Hung ga ri, Xlôvênia, Đảo Sip, Manta.
  • Ngày 1/1/2007: Romania, Bulgaria 
 • Quá trình mở rộng liên minh Châu Âu diễn ra như thế nào?
  • Liên minh châu Âu được mở rộng từng bước qua nhiều giai đoạn đến năm 1995 có 15 thành viên.
  • Liên minh Châu Âu thành lập năm 1957 được mở rộng từng bước qua từng giai đoạn, Đến năm 2004 liên minh Châu Âu có 25 thành viên và đang có xu hướng tăng thê

II. Liên minh Châu Âu - một mô hình liên kết toàn diện nhất thế giới

 • Liên minh châu Âu là hình thức cao nhất trong các tổ chức kinh tế khu vực hiện nay trên thế giới. Là tổ chức thương mại hàng đầu thế giới.
 • Liên minh Châu Âu có cơ quan lập pháp là nghị viện Châu Âu
 • Liên minh Châu Âu có chính sách kinh tế chung, có hệ thống tiền tệ chung (đồng Ơ-rô), tự do lưu thông hàng hoá, dịch vụ, vốn.
 • Công dân của liên minh Châu Âu có quốc tịch chung, việc đi lại qua biên giới của công dân các nước thành viên liên minh thuận tiện.
 • Các nước trong liên minh Châu Âu chú trọng bảo vệ tính đa dạng về văn hoá và ngôn ngữ, tổ chức và tài trợ cho việc học ngoại ngữ, trao đổi sinh viên, đào tạo nghề cho giới trẻ và người thất nghiệp.
 • Nhận xét về mô hình liên kết của liên minh Châu Âu?
  • Liên minh Châu Âu là mô hình liên minh toàn diện nhất: có chung luật pháp, quốc tịch, chính sách kinh tế, chung hệ thống tiền tệ (đồng Ơ-rô), tự do lưu thông hàng hoá, dịch vụ, vốn. Các quốc gia trong liên minh chú trọng bảo vệ tính đa dạng về văn hoá, đào tạo nghề cho giới trẻ và người thất nghiệp.

III. Liên minh Châu Âu - tổ chức thương mại hàng đầu thế giới

 • Có cơ cấu tổ chức cao nhất, toàn diện
 • Chính trị: Cơ quan lập pháp là nghị viện châu Âu.
  • Kinh tế: Chính sách chung, hệ thống tiền tệ chung (ơ rô), tự do lưu thông hàng hóa, dịch vụ, vốn.
  • Văn hóa: Chú trọng bảo vệ tính đa dạng về văn hóa và ngôn ngữ .
  • Xã hội: Tài trợ học ngoại ngữ, trao đổi sinh viên, đào tạo lao động có tay nghề cao.

 

Các trung tâm thương mại trên thế giới

(Các trung tâm thương mại trên thế giới)

 • Tham khảo thông tin (SGK tr 182) cho biết việc phát triển quan hệ ngoại thương của liên minh Châu Âu diễn ra như thế nào?
  • Trước đây việc phát triển quan hệ ngoại thương của liên minh Châu Âu chủ yếu với Hoa kỳ, Nhật bản và các thuộc địa cũ của mình. Từ năm 1980 các nước trong liên minh đẩy mạnh đầu tư vào các nước công nghiệp mới ở Châu Á, Trung và Nam Mỹ.
 • Quan sát H 60.3. Nêu một vài nét hoạt động thương mại của liên minh Châu Âu.
  • Hoạt động thương mại của liên minh Châu Âu chiếm 40% tỷ trọng hoạt động thương mại của thế giới.
  • Liên minh Châu Âu là tổ chức thương mại lớn nhất thế giới. Có sự trao đổi thương mại với khắp thế giới.
  • Liên minh Châu Âu là tổ chức thương mại hàng đầu thế giới. Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong hoạt động thương mại của thế giới. Hiện nay liên minh không ngừng mở rộng quan hệ với các nước và tổ chức kinh tế trên toàn cầu.

Lời kết

Học xong bài này các em cần:

 • Sự hình thành và mở rộng liên minh châu Âu về lãnh thổ và kinh tế văn hóa.
 • Liên minh ch. Âu là mô hình toàn diện nhất, một tổ chức thương mại hàng đầu thế giới.
 • Đọc và phân tích bản đồ

Hi vọng đây là tài liệu giúp các em học sinh trong quá trình học tập và ôn thi. Chúc các em học tốt.

Ngoài ra, các em hãy tham khảo cách Giải bài tập Địa lý 7 Bài 60 ở cuối bài học và tham gia làm Trắc nghiệm Địa lý 7 Bài 60 có 10 câu hỏi để cũng cố kiến thức đã học.

Các em có thể tham khảo bài học tiếp theo: Bài 61: Thực hành Đọc lược đồ, vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế

-- Mod Địa Lý 7 HỌC247

Được đề xuất cho bạn