Trắc nghiệm Địa lý 7 Bài 53 Thực hành Đọc, phân tích lược đồ, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa Châu Âu

Lý thuyết

Trắc nghiệm

BT SGK FAQ
Quảng cáo

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1:

  Châu Âu có mấy kiểu khí hậu chính xếp theo thứ tự từ lớn đến nhỏ theo diện tích là:

  • A. 3
  • B. 4
  • C. 5
  • D. 6
 • Câu 2:

  Nhiệt độ TB tháng 1 ở trạm A là: 

  • A. 30 c
  • B. 70 c
  • C. 50 c
  • D. 100 c
 • Câu 3:

  Các tháng mưa nhiều ở trạm C là: 

  • A. Tháng 5 đến tháng 8
  • B. Tháng 8 đến tháng 5 năm sau
  • C. Tháng 9 đến tháng 1 năm sau
  • D. Tháng 1 đến tháng 9
 • Câu 4:

  Các tháng khô hạn ở trạm B

  • A. Tháng 7,8,9
  • B. Tháng 4,5,6
  • C. Tháng 6,7,8
  • D. Tháng 8,9
 • Câu 5:

  Nhiệt độ TB tháng7 ở trạm C

  • A. 120C
  • B. 220C
  • C. 190C
  • D. 250C
Quảng cáo

Được đề xuất cho bạn