Trắc nghiệm Địa lý 7 Bài 53 Thực hành Đọc, phân tích lược đồ, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa Châu Âu

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1:

  Châu Âu có mấy kiểu khí hậu chính xếp theo thứ tự từ lớn đến nhỏ theo diện tích là:

  • A. 3
  • B. 4
  • C. 5
  • D. 6
 • Câu 2:

  Nhiệt độ TB tháng 1 ở trạm A là: 

  • A. 30 c
  • B. 70 c
  • C. 50 c
  • D. 100 c
 • Câu 3:

  Các tháng mưa nhiều ở trạm C là: 

  • A. Tháng 5 đến tháng 8
  • B. Tháng 8 đến tháng 5 năm sau
  • C. Tháng 9 đến tháng 1 năm sau
  • D. Tháng 1 đến tháng 9
 • Câu 4:

  Các tháng khô hạn ở trạm B

  • A. Tháng 7,8,9
  • B. Tháng 4,5,6
  • C. Tháng 6,7,8
  • D. Tháng 8,9
 • Câu 5:

  Nhiệt độ TB tháng7 ở trạm C

  • A. 120C
  • B. 220C
  • C. 190C
  • D. 250C

Được đề xuất cho bạn