Trắc nghiệm Địa lý 7 Bài 55 Kinh tế châu Âu

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1:

  Vùng trồng nho, cam, chanh, ôliu, rau chủ yếu ở đâu: 

  • A. Ven biển Địa Trung Hải
  • B. Phía Tây Âu
  • C. Đông Âu
  • D. Bắc Âu
 • Câu 2:

  Nền nông nghiệp châu Ầu thâm canh và có hiệu quả kinh tế cao nhờ:

  • A. Áp dụng nhiều tiến bộ khoa học kĩ thuật.
  • B. Gắn chặt sản xuất với chế biến.
  • C. Chú trọng phát triển chăn nuôi.
  • D. A, B đúng
 • Câu 3:

  Lĩnh vực kinh tế phát triển nhất ở châu Âu là:

  • A. Công nghiệp.                                
  • B. Nông nghiệp.
  • C. Dịch vụ. 
  • D. Công nghiệp và dịch vụ.
 • Câu 4:

  Ngành kinh tế nào thu lại nguồn ngoại tệ cao nhất

  • A. Du lịch
  • B. Chăn nuôi
  • C. Công nghiệp
  • D. Thương nghiệp
 • Câu 5:

  Nền kinh tế nào phát triển sớm nhất châu Âu: 

  • A. Nông nghiệp
  • B. Công nghiệp
  • C. Thương nghiệp
  • D. Dịch vụ

Được đề xuất cho bạn