Trắc nghiệm Địa lý 7 bài 58 Khu vực Nam Âu

Lý thuyết

Trắc nghiệm

BT SGK FAQ

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1:

  Khu vực Nam Âu gồm mấy bán đảo

  • A. 2
  • B. 3
  • C. 4
  • D. 5
 • Câu 2:

  Địa hình Nam Âu chủ yếu là

  • A. Núi trẻ và cao nguyên
  • B. Núi già và sơn nguyên
  • C. Cao nguyên và đồng bằng
  • D. Đồi núi và đồng bằng
 • Câu 3:

  Nhiệt độ thấp nhất ở Nam Âu là: 

  • A. 240C
  • B. 150C
  • C. 100C
  • D. 50C
 • Câu 4:

  Lượng mưa trung bình ở khu vực Nam Âu là: 

  • A. 500 mm/năm
  • B. 711 mm/năm
  • C. 600 mm/năm
  • D. 1000 mm/năm
 • Câu 5:

  Kinh tế ở Nam Âu như thế nào: 

  • A. Phát triển chậm
  • B. Phát triển nhanh
  • C. Kém phát triển
  • D. Không phát triển (lạc hậu)

Được đề xuất cho bạn