Địa lý 7 Bài 53: Thực hành Đọc, phân tích lược đồ, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa Châu Âu

Lý thuyếtTrắc nghiệmBT SGK FAQ

Học 247 giới thiệu đến các em bài học: Bài 53: Thực hành Đọc, phân tích lược đồ, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa Châu Âu

Tóm tắt lý thuyết

I. Nhận biết đặc điểm khí hậu 

 

Lược đồ khí hậu châu Âu

(Lược đồ khí hậu châu Âu)

1. Cho biết vì sao ở cùng vĩ độ nhưng miền ven biển của bán đảo Xcăngđinavi có khí hậu ấm áp mưa nhiều hơn ở Aixơlen?

 • Ở cùng vĩ độ nhưng miền ven biển của bán đảo Xcăngđinavi có khí hậu ấm áp mưa nhiều hơn ở Aixơlen là vì:
  • Ven biển phía Tây bán đảo Xcăngđinavi chịu ảnh hưởng của dòng biển nóng Bắc đại tây dương
  • Gió Tây ôn đới thổi từ phía Tây đến qua dòng biển nóng nên nhận được nhiều hơi nước và hơi ấm. 

2. Quan sát các đường đẳng nhiệt tháng giêng, nhận xét về nhiệt độ Châu Âu vào mùa đông?

 • Nhiệt độ về mùa đông ở Châu Âu:
  • Ven biển Đại tây dương nhiệt độ cao hơn, càng về phia đông càng lạnh dần, giáp Uran nhiệt độ hạ xuống -200C
  • Phía nam có nhiệt độ cao hơn phía bắc

3. Nêu tên các kiểu khí hậu Châu Âu. So sánh diện tích từng vùng có kiểu khí hậu đó? 

 • Châu Âu có bốn kiểu khí hậu chính xếp theo thứ tự từ lớn đến nhỏ theo diện tích là:
  • Ôn đới lục địa
  • Ôn đới hải dương
  • Địa trung hải và hàn đới

II. Phân tích một số biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa

biểu đồ hình 53.1

(biểu đồ hình 53.1)

1. Nhiệt độ trung bình tháng I và tháng VII. Biên độ nhiệt trong năm. Nhận xét chung về chế độ nhiệt.

2. Các tháng mưa nhiều. Các tháng mưa ít. Nhận xét chung về chế độ mưa.

3. Xác định kiểu khí hậu của từng trạm. Cho biết lý do.

4. Xắp xếp các biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa (A, B, C ) với các lát cắt thảm thực vật (D, E, F) thành từng cặp sao cho phù hợp.

→ Kết quả: Bảng dưới đây

Nội dung Phân tích

     Trạm A

   Trạm B

   Trạm c

Nhiệt độ TB tháng 1

Nhiệt độ TB tháng7

Biên độ nhiệt

Nhận xét chung về chế độ nhiệt

 • 30 c
 • 200c
 • 230c
 • Mùa đông lạnh mùa hạ nóng
 • 70c
 • 200c
 • 130c 
 • Mùa đông ấm, mùa hạ nóng
 • 50c
 • 170c
 • 120c
 • mùa đông không Lạnh lắm mùa hạ mát

các tháng mưa nhiều

các tháng ít mưa

các tháng khô hạn

nhận xét chung về chế độ mưa

 • 5 →  8
 • 9 → 4 (năm sau)
 • 0
 • Mưa ít, chủ yếu vào mùa hạ
 • 9 → 1 (năm sau)
 • 2 → 8
 • 6,7,8
 • mưa nhiều vào thu đông
 • 8 → 5(năm sau)
 • 6,7
 • 0
 • Mưa quanh năm, Nhiều nhất vào thu đông

Nhận định kiểu khí hậu

Ôn đới lục địa

Địa Trung Hải

Ôn đới hải dương

Kiểu thảm thực vật tương ứng 

D cây lá kim

F cây bụi ,cây lá cứng 

E cây lá rộng

Lời kết

Học xong bài này các em cần: 

 • Nắm được đặc điểm khí hậu sự phân hóa khí hậu châu âu
 • Mối quan hệ giữa khí hậu và thực vật
 • Rèn kĩ năng phân tích biểu đồ khí hậu kĩ năng so sánh các yếu tố khí hậu, điện tích của các vùng lãnh thổ có các kiểu khí hậu khác nhau ở châu âu, xác định được thảm thực vật tương ứng với các kiểu khí hậu

Hi vọng đây là tài liệu giúp các em học sinh trong quá trình học tập và ôn thi. Chúc các em học tốt.

Ngoài ra, các em hãy tham khảo cách Giải bài tập Địa lý 7 Bài 53 ở cuối bài học và tham gia làm Trắc nghiệm Địa lý 7 Bài 53 có 10 câu hỏi để cũng cố kiến thức đã học.

Các em có thể tham khảo bài học tiếp theo: Bài 54: Dân cư, xã hội châu Âu

-- Mod Địa Lý 7 HỌC247

Được đề xuất cho bạn