YOMEDIA

Trắc nghiệm Địa lý 7 Bài 56 Khu vực Bắc Âu

ADSENSE

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. Núi già, băng hà cổ
  • B. Đồng bằng
  • C. Núi cao
  • D. Đồng băng, băng hà cổ
  • A. Ôn đới hải dương
  • B. Ôn đới lục địa
  • C. Đới lạnh
  • D. A, B, C đúng
  • A. Mùa hè nóng, mùa đông lạnh
  • B. Lạnh giá mùa đông, mát mùa hè
  • C. băng tuyết tan quanh năm
  • D. Mùa hè ấm, mưa nhiều, Mùa đông lạnh
  • A. Nhiệt đới
  • B. Đới lạnh
  • C. Ôn đới lục địa
  • D. Ôn đới Hải Dương
  • A. 3
  • B. 5
  • C. 7
  • D. 10
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON