Trắc nghiệm Địa lý 7 Bài 56 Khu vực Bắc Âu

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1:

  Địa hình chủ yếu ở khu vực Bắc Âu

  • A. Núi già, băng hà cổ
  • B. Đồng bằng
  • C. Núi cao
  • D. Đồng băng, băng hà cổ
 • Câu 2:

  Khu vực Bắc Âu nằm trong vùng khí hậu nào

  • A. Ôn đới hải dương
  • B. Ôn đới lục địa
  • C. Đới lạnh
  • D. A, B, C đúng
 • Câu 3:

  Khí hậu ở Bắc Âu

  • A. Mùa hè nóng, mùa đông lạnh
  • B. Lạnh giá mùa đông, mát mùa hè
  • C. băng tuyết tan quanh năm
  • D. Mùa hè ấm, mưa nhiều, Mùa đông lạnh
 • Câu 4:

  Ai-xơ-len nằm trong vùng khí hậu

  • A. Nhiệt đới
  • B. Đới lạnh
  • C. Ôn đới lục địa
  • D. Ôn đới Hải Dương
 • Câu 5:

  Khu vực Bắc Âu có mấy quốc gia

  • A. 3
  • B. 5
  • C. 7
  • D. 10

Được đề xuất cho bạn