AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Yếu tố nào sau đây không phù hợp với ứng dụng của nó? 

  • A. Ligaza - enzym cắt ADN, tạo ra các đầu dính của các đoạn giới hạn.
  • B. ADN polymeraza - được sử dụng trong phản ứng chuỗi polymeraza để nhân dòng các đoạn ADN.
  • C. Plasmit - thể truyền dùng để gắn các đoạn gen cần ghép tạo ADN tái tổ hợp.
  • D. CaCl2 - hóa chất dùng để làm giãn màng tế bào, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ý A sai, ligaza là enzyme nối

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>