AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tính kháng thuốc của vi khuẩn là ví dụ về hiện tượng nào sau đây? 

  • A. Chọn lọc để ổn định                    
  • B.  Chọn lọc phân hóa
  • C. Chọn lọc định hướng           
  • D. Cân bằng Hardy - Weinberg.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Do chọn lọc giữ lại kiểu hình thích nghi  được quy định bởi các kiểu gen nên đây là chọn lọc định hướng

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA