AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong cơ chế điều hòa Operon ở E.coli thì khi có lactozo, protein ức chế sẽ: 

  • A. Không được tổng hợp                 
  • B.  Liên kết với Operato.
  • C. Biến đổi cấu hình không gian     
  • D.  Bị biến tính.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>