YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Ở một loài lưỡng bội, trên NST thường có n + 1 alen. Tần số alen thứ nhất bằng 1/2 và mỗi alen còn lại là 1/2n. Giả sử quần thể ở trang thái cân bằng di truyền. Tần số các cá thể dị hợp trong quần thể là:

  • A. \(\frac{{n + 1}}{{4n}}\)
  • B. \(\frac{1}{{4{n^2}}}\)
  • C. \(\frac{{3n - 1}}{{4n}}\)
  • D. \(\frac{1}{{4{n^2}}} + \frac{1}{4}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA