AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Có một lưới thức ăn dưới đây, khi nguồn thức ăn ban đầu bị nhiễm DDT, động vật nào có khả năng bị nhiễm độc nặng nhất?

   

  • A. Loài E.                
  • B. Loài F.
  • C. Loài D.            
  • D. Loài H.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Loài bị nhiễm độc nặng nhất là loài ở bậc dinh dưỡng cao nhất

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>