AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ở vi khuẩn E.coli, ARN polymeraza có chức năng gì trong quá trình tái bản ADN? 

  • A. Mở xoắn phân tử ADN làm khuôn.
  • B. Tổng hợp đoạn ARN mồi có chứa nhóm 3’ - OH tự do.
  • C. Nối các đoạn ADN ngắn thành các đoạn ADN dài.
  • D. Nhận biết vị trí khởi đầu đoạn ADN được nhân đôi.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Enzyme ARN polimerase có chức tổng hợp đoạn mồi chứa nhóm 3’ – OH vì enzyme ADN polimerase lắp ráp các nucleotit vào đầu 3’ –OH.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA