AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho A-B-: hạt đỏ; A-bb, aaB- và aabb : hạt trắng. Cho cây mang hai cặp gen dị hợp tử về tính trạng nói trên tự thụ phấn được F1. Theo lý thuyết, mỗi cây F1 không thể phân ly theo tỷ lệ màu sắc nào sau đây? 

  • A. 56,25% hạt đỏ : 43,75% hạt trắng        
  • B. 50% hạt đỏ : 50% hạt trắng,
  • C. 75% hạt đỏ : 25% hạt trắng     
  • D. 100% hạt đỏ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Tỷ lệ không xảy ra là B,

  Tỷ lệ A xảy ra ở phép lai AaBb × AaBb

  Tỷ lệ C xảy ra ở phép lai AABb × AABb

  Tỷ lệ D xảy ra ở phép lai AABB × AABB

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>