AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đặc tính nào của mã di truyền cho phép lý giải sự kết cặp linh hoạt giữa anticodon của tARN và codon của mARN? 

  • A. Tính liên tục      
  • B. Tính phổ biến    
  • C. Tính thoái hóa  
  • D. Tính đặc hiệu.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Do tính thoái hóa của mã di truyền : nhiều bộ ba cùng mã hóa cho 1 axit amin.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>