YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Điểm giống nhau giữa ADN và ARN ở sinh vật nhân thực là: 

  • A. Được tổng hợp từ mạch khuôn của phân tử ADN mẹ.
  • B. Trong mỗi phân tử đều có liên kết Hidro và liên kết hóa trị.
  • C. Tồn tại trong suốt thế hệ tế bào.
  • D. Đều được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, các đơn phân có cấu tạo giống nhau (trừ Timin của ADN thay bằng Uraxin của mARN).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Phát biểu đúng là A

  B sai vì mARN không có liên kết hidro

  C sai vì ARN không tồn tại suốt thế hệ tế bào.

  D sai vì các đơn phân của ADN và ARN khác nhau ở cả base nito và đường (ADN : deoxiribose; còn ARN : ribose)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA