AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sự hình thành loài mới diễn ra sau khi cơ thể lai xa tiến hành sinh sản sinh dưỡng và tạo ra được các cá thể có bộ nhiễm sắc thể tứ bội gọi là: 

  • A. Hình thành loài mới bằng con đường song nhị bội.
  • B. Hình thành loài mới bằng con đường địa lý.
  • C. Hình thành loài mới bằng con đường sinh thái.
  • D. Hình thành loài mới bằng con đường đa bội hóa cùng nguồn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Cơ thể lai xa mang 2 bộ NST đơn bội của 2 loài nhưng sau khi sinh sản  sinh dưỡng tạo ra cơ thể tứ bội mang bộ NST lưỡng bội của 2 loài (thể song nhị bội)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>