AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong cấu trúc bậc một của chuỗi polypeptit chứa loại liên kết gì? 

  • A. Hidro        
  • B.  Disunfua         
  • C. Cộng hóa trị      
  • D.  Ion.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Cấu trúc bậc 1 của chuỗi polipeptit: trình tự các axit amin, các a.a liên kết với nhau bằng liên kết peptit

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>