AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho A-B- : đỏ; A-bb : đỏ; aaB- : vàng và aabb: trắng. Một quần thể có cấu trúc di truyền như sau: 0,2 AABb: 0,4 AaBb: 0,2 aaBb: 0,2 aabb. Quần thể trên tự thụ phấn qua 3 thế hệ, tỷ lệ kiểu hình ở đời con F3 là: 

  • A. 272/640đỏ : 135/640 vàng : 233/640 trắng
  • B. 135/640đỏ : 272/640 vàng : 233/640
  • C. 272/640đỏ : 233/640 vàng : 135/640.       
  • D. 233/640đỏ : 272/640 vàng : 135/640.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>