RANDOM
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Yếu tố làm thay đổi sâu sắc “bản đề chính trị thế giới” sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

  • A. trật tự hai cực Ianta được hình thành
  • B. thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới
  • C. Chiến tranh lạnh bao trùm toàn thế giới
  • D. chủ nghĩa xã hội trở thành hệ thống thế giới
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Phương pháp: Suy luận

  Cách giải: Cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trên thế giới giành thắng lợi đã làm cho hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân tan rã => thay đổi sâu sắc bản đồ chính trị thế giới.

  RANDOM

Mã câu hỏi: 36247

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG - Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)