AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sắp xếp các sự kiện sau theo trình tự thời gian

  1.  Thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân.

  2.  Mặt trận Việt Minh ra đời.

  3.  Khu giải phóng Việt Bắc chính thức thành lập.

  • A. 3,2,1
  • B. 3,1,2
  • C. 2,1,3
  • D. 1,2,3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Phương pháp: Suy luận, sắp xếp

  Cách giải:

  1.  Thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân (22-12-1944).

  2.  Mặt trận Việt Minh ra đời (19-05-1941).

  3.  Khu giải phóng Việt Bắc chính thức được thành lập (04-06-1945).

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>