RANDOM
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 7/1936 chủ trương thành lập

  • A. Mặt trận Dân chủ Đông Dương
  • B. Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh
  • C. Mặt trận Thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương
  • D. Mặt trận Liên Việt
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Phương pháp: Sgk 12 trang 100

  Cách giải:

  -   Tháng 7/1936, Hội nghị họp tại Thượng Hải, Trung Quốc do đồng chí Lê Hồng Phong chủ trì.

  -   Nội dung Hội nghị:

  + Nhiệm vụ chiến lược của cách mạng tư sản dân quyền là chống đế quốc, chống phong kiến.

  + Nhiệm vụ trực tiếp, trước mắt là đấu tranh chống bọn phản động thuộc địa, chống phát xít, chống chiến tranh, đòi tự do, dân sinh, dân chủ, cơm áo, hoà bình.

  + Phương pháp đấu tranh là công khai, nửa công khai kết hợp bí mật.

  + Chủ trương thành lập Mặt trận thống nhất Nhân dân phản đế Đông Dương (Tháng 3/1938 đổi thành Mặt trận Dân chủ Đông Dương).

  RANDOM

Mã câu hỏi: 36265

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG - Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1