AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sự khác biệt lớn nhất giữa Chiến tranh lạnh với các cuộc Chiến tranh thế giới đã qua là

  • A. diễn ra trên phạm vi toàn cầu
  • B. không có xung đột quân sự trực tiếp giữa Mĩ và Liên Xô
  • C. thế giới luôn trong tình trạng căng thẳng
  • D. diễn ra dai dẳng, không phân thắng bại

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Phương pháp: so sánh

  Cách giải: Nếu như các cuộc chiến tranh thế giới đã qua đều có sự xung đột quân sự trực tiếp giữa các nuớc thì Chiến tranh lạnh là chiến tranh không tiếng súng, không có xung đột quân sự trực tiếp giữa Mĩ và Liên Xô.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>