YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Yêu cầu số một của giai cấp nông dân Việt Nam thời thuộc địa là

  • A. ruộng đất
  • B. hòa bình, tự do
  • C. giảm tô, thuế
  • D. độc lập dân tộc

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Phương pháp: suy luận.

  Cách giải: Bất cứ một giai cấp, tầng lớp trong thời kì thuộc địa, độc lập dân tộc luôn là yêu cầu số một.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA